Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten die tot stand komen met Abbyliciousz gevestigd aan de Jacob van Ruysdaelstraat 71, 1318 NK te Almere, KVK-nummer 51491729, BTW-nummer NL196119443B01.
1.2.
Door een bestelling te doen, ga je een overeenkomst aan met Abbyliciousz en hiermee akkoord met de algemene voorwaarden. Abbyliciousz behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Bestelprocedure
2.1.
Een bestelling kun je via E-mail of via de Bestelkaart doorgeven. De bestelling voor taarten en cupcakes dienen minimaal 6-8 weken voor de afleverdatum geplaatst te worden. Bruidstaarten dienen 10-12 weken van tevoren besteld te worden.
2.2.
Na ontvangst van de bestelling wordt er een offerte per e-mail verstuurd binnen 4-5 werkdagen. Abbyliciousz is niet verantwoordelijk voor communicatie en/of leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.
2.3.
De betaling dient voor 100% uiterlijk bijgeschreven te zijn op de vermelde datum volgens de offerte. In overleg kan er 50% aanbetaald worden per overboeking en het restant per pin te worden voldaan bij aflevering. Indien er geen (aan)betaling plaatsvindt, vervalt de gehele bestelling. De betaling dient te allen tijde te geschieden onder vermelding van jouw naam en factuurnummer op rekeningnummer NL65ABNA0505917440 ten name van Abbyliciousz.
2.4.
De bestelling dient afgehaald te worden in Almere aan de Jacob van Ruysdaelstraat 71, 1318 NK te Almere, op een vooraf afgesproken tijdstip. In overleg kan de bestelling bezorgd worden. De bezorgkosten binnen Almere zijn €10,00. Bestellingen boven de €100,00 worden binnen Almere kosteloos bezorgd. Bezorging en bezorgkosten buiten Almere worden in overleg bepaald.

Artikel 3. Wijzigen/Annuleren
3.1.
Bestellingen kunnen tot 2 weken van tevoren gewijzigd of geannuleerd worden. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dien je bij annulering de reeds gemaakte kosten en/of werkzaamheden te vergoeden, het restant wordt per overboeking gerestitueerd. In ieder ander geval is annulering niet mogelijk en blijft de betalingsverplichting voor het totaalbedrag bestaan.
3.2.
Bruidstaarten kunnen tot 1 maand van tevoren geannuleerd te worden. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dien je bij annulering de reeds gemaakte kosten en/of werkzaamheden te vergoeden, het restant wordt per overboeking gerestitueerd. Bij het annuleren van een bruidstaart na een proefsessie worden de gemaakte kosten voor de proefsessie doorberekend.

Artikel 4. Prijzen
4.1.
Alle prijzen en tarieven op deze website zijn vermeld in euro en exclusief 6% BTW, tenzij anders vermeld.
4.2.
De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Abbyliciousz gerechtigd de prijs te verhogen. De prijzen in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.
4.3.
Indien je een borg hebt betaald voor taartstandaarden en andere items in bruikleen, dien je deze binnen 7 dagen na het evenement te retourneren. Bij een geconstateerde beschadiging, behoudt Abbyliciousz het recht jouw borg niet uit te betalen. De borg wordt gerestitueerd binnen 7 dagen na retour van het product in bruikleen, indien deze onbeschadigd blijkt.

Artikel 5. Afhalen en bezorgen
5.1.
Bestellingen kunnen niet worden verzonden. Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden of in overleg bezorgd worden.
5.2.
Het zelf vervoeren van (bruids)taarten en cupcakes is op eigen risico. De taarten en cupcakes worden vervoersklaar verpakt en dienen plat vervoerd te worden. Abbyliciousz stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de bestelling(en) tijdens eigen vervoer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1.
Abbyliciousz sluit elke aansprakelijkheid voor schade (bijvoorbeeld als gevolg van allergieën) ontstaan door de geleverde producten nadrukkelijk uit.
6.2.
Abbyliciousz is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van producten.
6.3.
Abbyliciousz is niet aansprakelijk voor het vervoer van de producten en de daardoor eventuele ontstane schade. Zie hiervoor artikel 5.2.

Artikel 7. Privacy
7.1.
Abbyliciousz respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Wij garanderen dat jouw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij vragen worden gebruikt om de bestellingen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.
7.2.
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Abbyliciousz is niet verantwoordelijk voor het privacyreglement van deze websites.